Jærbuene ha segla fra havna og ut til Flytebrygga i Mogan ,,Destinastion,, Landkrabben,, :):):)