Alsing på tur på land...hm ha han vært på vårres plass