Kain ligge inne å sol me når det er litt for varmt ute..