De ha laga kai tel svanen så de kan ligg om natta.