Vi fikk 29 krabba i denne teina...slapp de i besselvågen:):)nån gamlinga så syns dæ va lite krabba.å en torsk..