Sade ved klagemuren på Reine..Skule va grusom å spell gitar...