Sovna som en stein etter at jeg hadde massage i 2,5 timer :):)