Besselvågen,her satt 6 svensker i fengsel for lenge sia,å de vandra der ennå.....