Det er jo nesten full storm oppe på Hesteryggen...Å e ser jo ikje korr båra kommer fra:):):)