Djupfjord,der ligg han trollherones inntulla i 50 Oksskinn,rett nedfor Monkan?????:):):) Åsså svøm dæ en kjempestor fesk neri jupet.oi oi....